Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool St. Theresia? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

 

 

Aanmelden van kinderen voor toelating op onze school kan plaatsvinden vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen wij daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, wij laten u de school zien en wij wisselen informatie uit over uw kind waarbij wij het intakeformulier gebruiken als leidraad. Op deze manier krijgen wij als school via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter.

Zijn er geen specifieke onderwijsbehoeften dan ontvangt u van ons het formulier ‘inschrijving leerling’ met het verzoek dit in te vullen en aan ons terug te sturen. Hiermee kan uw kind ingeschreven worden op onze school.

Wanneer uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft moeten wij eerst onderzoeken of wij als school kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Om dit te kunnen bepalen wordt u gevraagd toestemming te geven om eventueel gegevens op te vragen bij andere organisaties. Het besluit voor wel/geen acceptatie maken wij op basis van ons School Ondersteunings Profiel (SOP). Binnen zes weken (met een uitloop van vier weken) doen wij een schriftelijk aanbod voor extra ondersteuning op onze of een andere school. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

Contact
RKBS St. Theresia
Kerkweg 4
7741 PJ Steenwijksmoer
tel: 0524 524910
theresia@catent.nl


Nieuwsgierig naar onze school en onze manier van lesgeven? Kom zelf een kijkje nemen op de St. Theresia!

Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende open peuterochtenden gepland:

  • Dinsdag 17 oktober 2023 09-00-10.30 uur
  • Donderdag 11 januari 2024 09-00-10.30 uur
  • Woensdag 3 april 2024 09.00-10.30 uur

Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen. Op deze wijze kunt u de sfeer proeven die onze school uitstraalt.

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken de directeur: Marion Wesselink (0524 524910) of per e-mail: theresia@catent.nl.