Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool St. Theresia? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze schoolbezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen wij daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, wij laten u de school zien en wij wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen speelt bij deze beslissing een rol.

Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

 

Contact
RKBS St. Theresia
Kerkweg 4
7741 PJ Steenwijksmoer
0524 524910
theresia@catent.nl


Nieuwsgierig naar onze school en onze manier van lesgeven? Kom zelf een kijkje nemen op de St. Theresia!

Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende open peuterochtenden gepland:

  • Donderdag 22 oktober 2020 09-00-10.30 uur
  • Dinsdag 23 maart 2021 09.00-10.30 uur
  • Donderdag 10 juni 2021 00-10.30 uur

Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen. Op deze wijze kunt u de sfeer proeven die onze school uitstraalt.

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken de locatiecoördinator: Marion Wesselink (0524 524910) of per e-mail: theresia@catent.nl.